GiroDisc for Lamborghini


GiroDisc2ピース380mmローター
Lamborghini Gallardo
Audi R8
Audi B8 RS5
(フロント)

※ご注文後発注商品※
\179,000(税別)


GiroDisc2ピースローター
Lamborghini Gallardo(04-08)
(リア)

※ご注文後発注商品※
\138,000(税別)


GiroDiscリプレイスメントローター
Lamborghini Gallardo
Audi R8
Audi B8 RS5
(フロント)

※ご注文後発注商品※
\110,000(税別)


GiroDiscリプレイスメントローター
Lamborghini Gallardo(04-08)
(リア)

※ご注文後発注商品※
\97,000(税別)


GiroDisc2ピースローター
Lamborghini Gallardo(09-12)
Lamborghini Huracan
Audi R8(09-12)
(リア)

※ご注文後発注商品※
\152,000(税別)


GiroDiscリプレイスメントローター
Lamborghini Gallardo(09-12)
Lamborghini Huracan
Audi R8(09-12)
(リア)

※ご注文後発注商品※
\97,000(税別)


GiroDisc2ピースローター
Lamborghini Gallardo
Super Trofeo
(フロント)

※ご注文後発注商品※
\241,000(税別)


GiroDisc2ピースローター
Lamborghini Gallardo
Super Trofeo
(リア)

※ご注文後発注商品※
\241,000(税別)


GiroDiscリプレイスメントローター
Lamborghini Gallardo
Super Trofeo
(フロント)

※ご注文後発注商品※
\152,000(税別)


GiroDiscリプレイスメントローター
Lamborghini Gallardo
Super Trofeo
(リア)

※ご注文後発注商品※
\110,000(税別)


GiroDisc2ピースローター
Lamborghini Murcielago (4Piston)
(フロント)

※ご注文後発注商品※
\207,000(税別)


GiroDisc2ピースローター
Lamborghini Murcielago (4Piston)
(リア)

※ご注文後発注商品※
\165,000(税別)


GiroDiscリプレイスメントローター
Lamborghini Murcielago (4Piston))
(フロント)

※ご注文後発注商品※
\110,000(税別)


GiroDiscリプレイスメントローター
Lamborghini Murcielago (4Piston)
(リア)

※ご注文後発注商品※
\97,000(税別)


GiroDisc2ピースローター
Lamborghini Murcielago (8Piston)
(フロント)

※ご注文後発注商品※
\207,000(税別)


GiroDisc2ピースローター
Lamborghini Murcielago (8Piston)
(リア)

※ご注文後発注商品※
\165,000(税別)


GiroDiscリプレイスメントローター
Lamborghini Murcielago (8Piston)
(フロント)

※ご注文後発注商品※
\110,000(税別)


GiroDiscリプレイスメントローター
Lamborghini Murcielago (8Piston)
(リア)

※ご注文後発注商品※
\83,000(税別)


GiroDisc2ピースローター
Lamborghini Aventador
(フロント)

※ご注文後発注商品※
\241,000(税別)


GiroDisc2ピースローター
Lamborghini Aventador
(リア)

※ご注文後発注商品※
\241,000(税別)


GiroDiscリプレイスメントローター
Lamborghini Aventador
(フロント)

※ご注文後発注商品※
\165,000(税別)


GiroDiscリプレイスメントローター
Lamborghini Aventador
(リア)

※ご注文後発注商品※
\165,000(税別)


GiroDisc2ピース380mmローター
Lamborghini Huracan
(フロント)

※ご注文後発注商品※
\241,000(税別)


GiroDiscリプレイスメントローター
Lamborghini Huracan
(フロント)

※ご注文後発注商品※
\131,000(税別)